Výbor

Kroftová Miloslava – předsedkyně
Smejkal František – místopředseda
Ing. Jitka Jantačová – hospodářka
Ing. Helena Bartáková – zapisovatelka
Dana Plchová – matrikářka

Revizní komise
Eva Borýsková – předsedkyně
Alena Kubíková – členka RK
Ivana Jezdinská – členka RK

počet členů k 31.12.2022 – 450 členů – zakoupeno 450 známek