Třicet let Svazu důchodců (Seniorů ČR) v České Třebové

Svaz důchodců České Republiky byl založen 17. ledna 1990 jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností. Ustavující schůze místní organizace v České Třebové se konala 3. dubna 1990 v 15 hodin v jídelně Ústavu pro zpracování chemických vláken a následně 11. dubna v místnostech Občanského fóra v Nádražní ulici č. 876 (bývalé sovětské vojenské komandatury).

V té době měla organizace 17 členů, v čele s předsedou Břetislavem Bláhou. Dalšími zakládajícími členy byli Milada Bouchalová, Františka Dohnalová, Stanislava Balcarová, M. Gregorová, Ludmila Holá, Věra Havelková a Karel Vais.

 

Nyní je registrováno 412 seniorů. To svědčí o obětavé a bezplatné práci členů výboru, který se obměňoval s plynoucím časem.

Dalším předsedou se stal v roce 1992 Zdeněk Havlíček, po něm následoval František Rédl. V letech 1996 – 2012 organizace vzkvétala pod vedením Milady Hýblové, která odvedla výbornou práci.  Její zásluhou se spolek nerozpadl, jak se tomu stalo v některých městech na přelomu tisíciletí. Do r. 2015 funkci předsedkyně vykonávala Blanka Ledererová.

Mnoho aktivit, které dříve příslušely jen mladším dospělým, podnikají dnes i starší lidé, kteří nechtějí sedět doma u televizoru. Mobilita, zájem o cestování a společensko-kulturní vyžití u starší populace velice vzrostly. Všechny tyto aspekty zohledňuje ve své práci současná předsedkyně Miloslava Kroftová (od r. 2015), která je rovněž členkou Ústřední kontrolní a revizní komise v Praze a předsedkyní revizní komise Krajské rady Svazu seniorů v Pardubicích.

Postupně se iniciátorům a protagonistům senior klubu podařilo aktivovat velice různorodé volnočasové aktivity, do kterých se senioři zapojují. Patří sem pořádání společenských a kulturních akcí, jednodenních výletů, poznávacích a pobytových zájezdů v tuzemsku i zahraničí. Výbor zabezpečuje řadu dalších činností, např. vzdělávací přednášky, vzdělávání na Univerzitě třetího věku, společné návštěvy divadel, výstav, bowlingy, šipky, sportovní hry mezi ostatními základnami, koupání v termálním bazénu Velké Losiny, družební pobyty v polské Olawě.

Činnost místní organizace se opírá o podporu Městského úřadu v České Třebové. Probíhá spolupráce s dalšími organizacemi (Sokol, Svaz tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz nevidomých, SONS). Naši členové zajišťují dozor při pořádání výstav v Kulturním centru v období Vánoc a Velikonoc a pomáhají při různých veřejných akcích a pečení perníčků na tyto výstavy..

Účast seniorů na všech akcích je dobrovolná. Nabídka je velmi rozmanitá, a tak senioři využívají příležitosti, jak příjemně strávit den na výletě nebo při kulturní události. Mnozí se zúčastní zahraničních zájezdů a pobytů, kam by se sami nevydali. V neposlední řadě se těší na setkání s bývalými kolegy ze zaměstnání, se svými vrstevníky a přáteli, s kterými se podělí o radosti, a odreagují se tak od problémů, které život dříve narozených přináší.