Kontakt

Senioři České republiky, z. s.,
Základní organizace Česká Třebová


Sídlo: Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo: 750 51 672
Právní forma: Pobočný spolek
Účel: Ochrana práv a oprávněných potřeb a zájmů seniorů bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání v duchu hesla „senioři seniorům – aby člověk nebyl sám“

Účet vedený u Komerční banky číslo: 115-8601290257/0100

Předsedkyně:
MILOSLAVA KROFTOVÁ
Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová
telefon 606624693

mail: mikro42@seznam.cz

Místopředseda:
FRANTIŠEK SMEJKAL
Na Strouze 1720, 560 02 Česká Třebová
telefon: 732859619
mail: franta.smejkal.12@seznam.cz

Výběr známek:
DANA PLCHOVÁ
Krále Jiřího 272, 560 02 Česká Třebová
telefon: 724417103
mail: plchova@seznam.cz